Tag Archives: hội thảo khoa học thảo dược dây thìa canh

Hội thảo khoa học thảo dược Dây thìa canh tại Bệnh viện nội tiết TW

Ngày 7/9/2010, bệnh viện nội tiết TW tổ chức Hội thảo khoa học thảo dược Dây thìa canh“TÁC DỤNG HẠ ĐƯỜNG HUYẾT CỦA DÂY THÌA CANH”. Sinh hoạt khoa học có sự tham gia trình bày, trao đổi của các các bác sỹ đầu ngành như:TS –Nguyễn Văn Tiến – giám đốc BV nội tiết TW, TS.Trần Văn Ơn […]

0962.093.533