Tag Archives: dây thìa canh việt nam

Nghiên cứu dây thìa canh ở Việt Nam

Hình ảnh vườn trồng dây thìa canh Thái Nguyên

Dây thìa canh (Gymnema sylvestre) là 1 loại cây dây leo, được sử dụng tại Ấn Độ, Trung Quốc hơn 2000 năm nay để trị bệnh nước tiểu ngọt như mật. Dây thìa canh đang được sử dụng tại Ấn Độ với tên Diabeticin, Mỹ với tên Sugarest, Nhật Bản với tên Gymnema, Singapore với […]

0962.093.533